Es werden alle 6 Ergebnisse angezeigt

 • $ 4,800

  Drei Wochen (1 personen)

  Tokio – Kamakura – Izu Halbinsel – bis Fujiyama und Suwa und Venue Line Strasse – Matsumoto – Norikura -Takayama – Nakasendo – Schloss Himeji und Biwa See – Kyoto – Himeji – Kurashiki – Hiroshima – Miyajima – Shimanami Kaido Insel Mautstrasse – Matsuyama – Kazurabashi – Takamatsu Yashima Jinja – Naruto   Strudel – Erdbeben          Museum Awajishima – Nara – Berg Koya – Ise Jingu und Toba Perlen Taucher – Faehre     nach Irago – Hamamatsu – Tokio.

 • $ 6,400

  Drei Wochen (2 personen)

  Tokio – Kamakura – Izu Halbinsel – bis Fujiyama und Suwa und Venue Line Strasse – Matsumoto – Norikura -Takayama – Nakasendo – Schloss Himeji und Biwa See – Kyoto – Himeji – Kurashiki – Hiroshima – Miyajima – Shimanami Kaido Insel Mautstrasse – Matsuyama – Kazurabashi – Takamatsu Yashima Jinja – Naruto   Strudel – Erdbeben          Museum Awajishima – Nara – Berg Koya – Ise Jingu und Toba Perlen Taucher – Faehre     nach Irago – Hamamatsu – Tokio.

 • $ 1,800

  Eine Woche (1 person)

  Tokio – Kamakura – Izu Halbinsel – Kawazu 7 Wasserfaelle – Shimoda – Kap Irozaki – Dogashima – Hakone – Fujiyama – 5 Fuji Seen – Tokio

 • $ 2,360

  Eine Woche (2 personen)

  Tokio – Kamakura – Izu Halbinsel – Kawazu 7 Wasserfaelle – Shimoda – Kap Irozaki – Dogashima – Hakone – Fujiyama – 5 Fuji Seen – Tokio

 • $ 3,300

  Zwei Wochen (1 person)

  Tokio – Kamakura – Izu Halbinsel – Kawazu 7 Wasserfaelle – Shimoda – Kap Irozaki – Dogashima – Hakone – Fujiyama + 5 Seen – Suwa See und Venus Line Strasse 40 –            Norikura Kogen Bergstrasse – Takayama – Hida oder Shirakawago – Nakasendo – Suwa / Chino – Okutama oder Fujikawaguchiko – Tokio.

   

 • $ 4,400

  Zwei Wochen (2 personen)

  Tokio – Kamakura – Izu Halbinsel – Kawazu 7 Wasserfaelle – Shimoda – Kap Irozaki – Dogashima – Hakone – Fujiyama + 5 Seen – Suwa See und Venus Line Strasse 40 –            Norikura Kogen Bergstrasse – Takayama – Hida oder Shirakawago – Nakasendo – Suwa / Chino – Okutama oder Fujikawaguchiko – Tokio.